Ma 2020.04.08., szerda - Dénes napja van.

Aktuális híreink


Húsvét
-2020-04-08-

Beiratkozási tájékoztató
Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Gombai Református Egyházközség fenntartásában működő Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába történő első osztályos gyermekek beíratásának eljárásrendje a 7/2020 (III.25.) EMMI határozata értelmében a következő: A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzeti iskoláját megtalálják az alábbi keresőben:

KÖRZETILEG AZ ISKOLÁNKHOZ TARTOZÓ GYERMEKEK FELVÉTELE

Az iskola 2020. április 28-ig hivatalból felveszi a tanköteles gyermeket, aki a körzetébe tartozó, gombai lakcímmel rendelkezik. Kivétel, aki vonatkozásában ezen időpontig írásos jelzés érkezett arról, hogy más általános iskola felvette.
A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására augusztus végén, a tankönyvosztás alkalmával kerül sor. A szükséges iratok, dokumentumok listája a tájékoztató alján megtalálható.
Kérem, hogy az alábbi adatlap kitöltésével nyilatkozzanak gyermekük hit- és erkölcstan oktatásban történő részvételéről, szakköri angol nyelvre (heti 1 óra) történő jelentkezésről és a művészeti iskola keretében szervezett néptánc tanszakra történő jelentkezésről!

KÖRZETILEG NEM AZ ISKOLÁNKHOZ TARTOZÓ GYERMEKEK FELVÉTELE

A nem gombai lakcímmel rendelkező gyermekek beíratása az iskolánkba: Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító általános iskolába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését - a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevének és címének megjelölésével - elektronikus úton, telefonon vagy személyesen 2020. április 24-ig fogadjuk!

1. Elektronikus úton történő jelentkezési lehetőség:
A gyermek törvényes képviselője a
elektronikus felületen indíthatja a beiratkozási folyamatot és egyben teheti meg szándéknyilatkozatát.
2. Telefonon történő jelentkezési lehetőség: a +3630 84 77 382-es telefonszámon
3. Személyesen történő jelentkezési lehetőség:
Különösen indokolt esetben, előzetes telefonos (+3630 84 77 382) egyeztetést követően 2020. április 24-ig személyesen is be lehet iratkozni az iskolába.

Lakcímtől függetlenül a beiratkozáshoz az alábbi iratok, dokumentumok szükségesek, melyeket augusztus végén, a tankönyvosztás alkalmával kérünk bemutatni:
1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító
2. A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), mely lehet
  • állandó bejelentett lakcím vagy,
  • tartózkodási hely
3. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:
  • óvodai szakvélemény vagy,
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény vagy,
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
4. A diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap, mely az Okmányirodában igényelhető.

A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelezettségüket külföldön teljesítik, az illetékes járási hivatalnak kötelesek azt bejelenti.

Minden megkeresést tisztelettel és szeretettel várunk!

Gomba, 2020. március 31.
Somogyi Tibor
igazgató


A tájékoztató pdf formátumban innen letölthető!
-2020-04-01-

Telefonos ügyelet
-2020-03-16-

Intézményi tájékoztató
-2020-03-12-

Helyes kézmosás tájékoztató
-2020-03-12-

Koronavírus megelőzési tájékoztató
-2020-03-12-

Koronavírus tájékoztató
-2020-03-12-

Utazási tájékoztató
-2020-03-12-

Tisztelt Szülők, Nagyszülők! Kérjük, amennyiben tehetik, idén is támogassák adójuk egy-egy százalékának felajánlásával a Nebulókért Alapítványt, és a Magyarországi Református Egyházat. Köszönjük támogatásukat!
-2020-02-10-


  Hírek az oktatás világából
  (Forrás: https://www.oktatas.hu)

Cím: 2217 Gomba, Iskola u. 2.         Tel./Fax.: (29) 433-261         E-mail: iskola@gomba.hu         OM azon.: 200482