Ma 2020.05.25., hétfő - Orbán napja van.

Aktuális híreink


Gyermekek felügyelete
-2020-05-21-

Első osztályosok névsora
-2020-05-18-

Művészeti iskolai beiratkozási tájékoztató
Tisztelt Szülők!

A Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola várja gyermeke 2020/2021-es tanévre történő jelentkezését alapfokú művészetoktatási tanulmányokra.
Az alábbi tanszakok választhatók: hegedű, furulya, klarinét, zongora, szolfézs, néptánc.
A hangszeres órák heti 2x30 perces egyéni foglalkozások, a szolfézs és néptánc 2x45 perces csoportos tanórák. Tekintettel a jelen járványügyi helyzetre online fogadjuk a jelentkezéseket, melyet az alábbi linken keresztül tudnak kitölteni 2020. május 22-ig.Itt szeretnénk felhívni a kedves szülők figyelmét, hogy a hangszeres szakokon való sikeres jelentkezés esetén a korlátozott számú szabad helyekre való tekintettel előfordulhat, hogy a gyermek először szolfézs előképzőre nyer felvételt. Ez kiváló zeneelméleti alapot ad a későbbi hangszeres zenetanuláshoz.

További kérdések esetén keressenek bizalommal az iskola elérhetőségein.

Gomba, 2020. május 4.

Horváth Péter
Művészeti munkaközösség-vezető


A tájékoztató pdf formátumban innen letölthető!
-2020-05-05-

Tájékoztató a digitális oktatásról
-2020-04-24-

Beiratkozási tájékoztató
Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Gombai Református Egyházközség fenntartásában működő Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába történő első osztályos gyermekek beíratásának eljárásrendje a 7/2020 (III.25.) EMMI határozata értelmében a következő: A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzeti iskoláját megtalálják az alábbi keresőben:

KÖRZETILEG AZ ISKOLÁNKHOZ TARTOZÓ GYERMEKEK FELVÉTELE

Az iskola 2020. április 28-ig hivatalból felveszi a tanköteles gyermeket, aki a körzetébe tartozó, gombai lakcímmel rendelkezik. Kivétel, aki vonatkozásában ezen időpontig írásos jelzés érkezett arról, hogy más általános iskola felvette.
A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására augusztus végén, a tankönyvosztás alkalmával kerül sor. A szükséges iratok, dokumentumok listája a tájékoztató alján megtalálható.
Kérem, hogy az alábbi adatlap kitöltésével nyilatkozzanak gyermekük hit- és erkölcstan oktatásban történő részvételéről, szakköri angol nyelvre (heti 1 óra) történő jelentkezésről és a művészeti iskola keretében szervezett néptánc tanszakra történő jelentkezésről!

KÖRZETILEG NEM AZ ISKOLÁNKHOZ TARTOZÓ GYERMEKEK FELVÉTELE

A nem gombai lakcímmel rendelkező gyermekek beíratása az iskolánkba: Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító általános iskolába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését - a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevének és címének megjelölésével - elektronikus úton, telefonon vagy személyesen 2020. április 24-ig fogadjuk!

1. Elektronikus úton történő jelentkezési lehetőség:
A gyermek törvényes képviselője a
elektronikus felületen indíthatja a beiratkozási folyamatot és egyben teheti meg szándéknyilatkozatát.
2. Telefonon történő jelentkezési lehetőség: a +3630 84 77 382-es telefonszámon
3. Személyesen történő jelentkezési lehetőség:
Különösen indokolt esetben, előzetes telefonos (+3630 84 77 382) egyeztetést követően 2020. április 24-ig személyesen is be lehet iratkozni az iskolába.

Lakcímtől függetlenül a beiratkozáshoz az alábbi iratok, dokumentumok szükségesek, melyeket augusztus végén, a tankönyvosztás alkalmával kérünk bemutatni:
1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító
2. A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), mely lehet
 • állandó bejelentett lakcím vagy,
 • tartózkodási hely
3. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:
 • óvodai szakvélemény vagy,
 • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény vagy,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
4. A diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap, mely az Okmányirodában igényelhető.

A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelezettségüket külföldön teljesítik, az illetékes járási hivatalnak kötelesek azt bejelenti.

Minden megkeresést tisztelettel és szeretettel várunk!

Gomba, 2020. március 31.
Somogyi Tibor
igazgató


A tájékoztató pdf formátumban innen letölthető!
-2020-04-01-

Telefonos ügyelet
-2020-03-16-

Tisztelt Szülők, Nagyszülők! Kérjük, amennyiben tehetik, idén is támogassák adójuk egy-egy százalékának felajánlásával a Nebulókért Alapítványt, és a Magyarországi Református Egyházat. Köszönjük támogatásukat!
-2020-02-10-


  Hírek az oktatás világából
  (Forrás: https://www.oktatas.hu)
 • Aktuális írásbeli érettségi feladatsorok
  A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a feladatsorok, a javítási-értékelési útmutatókkal együtt a vizsgát követő napon kerülnek fel az oldalra ? a reggel 8.00 és 9:00 órakor kezdődő vizsgák esetében a vizsga másnapján reggel 8.00 órakor, a 14.00 órakor kezdődő vizsgák esetében a vizsgát követő nap 14.00 órakor.

 • Véget értek az írásbeli érettségik
  Május 21-én befejeződtek a 2020. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak írásbeli vizsgái, amelyeket a járványügyi veszélyhelyzetben 14 nap alatt, 1.144 helyszínen, az egészségvédelmi óvintézkedések betartásával bonyolítottak le a vizsgaszervező intézmények.

 • Kezdődnek a május-júniusi érettségi vizsgák
  2020. május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival kezdődik a 2019/2020-as tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka. A 2005-ben bevezetett kétszintű érettségi vizsgarendszer 32. vizsgaidőszakában, a Kormány döntése értelmében, a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel, jogszabályban meghatározott kivételekkel csak írásbeli vizsgákra kerül sor.

 • Több mint 97 ezren jelentkeztek középfokú intézménybe
  Idén több mint 97 ezer tanuló: 83.775 nyolcadik, 7.854 hatodik és 5.443 negyedik évfolyamos diák felvételizett középfokú nevelési-oktatási intézménybe.

Cím: 2217 Gomba, Iskola u. 2.         Tel./Fax.: (29) 433-261         E-mail: iskola@gomba.hu         OM azon.: 200482